Siirry sisältöön

Ajankohtaista


Kiitos kuluneesta vuodesta ja tervetuloa uusi vuosi 2020

Niin se on jälleen tämä vuosi kiirinyt loppupuolelleen. Vielä on jäljellä muutamia työpäiviä ja sitten se joulun vietto! Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme lämmintä ja ilon täyttämää joulua sekä menestystä ja onnea uudelle tulevalle vuodelle 2020.

Myös tänä vuonna olemme lahjoittaneet joulumuistamisiin varatut rahat Lasten ja Perheiden Turva ry:lle. Yhdistyksen kautta tuetaan Gambialaisten lasten koulunkäyntiä. Myös tänä vuonna yhdistyksen jäseniä on käynyt paikan päällä omalla kustannuksella varmistamassa, että yhdistyksen varat menevät sinne mihin sovittu. Erityisen lämmittävää on ollut huomata, kuinka tytöt, joiden koulutusta tuetaan, ovat ymmärtäneet kuinka tämä tuki on heidän tulevaisuutensa kannalta ensiarvoisen tärkeää! Pieni raha meille, mutta suuri merkitys tuen saajille

.


Avoimet ovet tilitoimistossa-tapahtuma 22.11.2019

AVA Tili Oy:n Lappajärven toimisto osallistui pe 22.11.2019 Avoimet ovet tilitoimistossa tapahtumaan. Tapahtuma liittyy Suomen Yrittäjäopiston vuoden 2020 loppuun saakka toteuttamaan Tulevaisuuden tilitoimistohankeeseen, joka on Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Lappajärven, Lapuan ja Vimpelin alueella.

Tämän hankkeen myötä  järjestettiin Avoimet tilitoimistot-tapahtuma, jonka myötä toimistomme sai vieraaksemme yli kaksikymmentä koululaista, jotka kävivät tutustumassa tilitoimiston arkeen. Heillä on kevään tuleen edessä kouluihin hakeminen, joten he saivat tietoa siitä mitä tilitoimistossa tehdään ja kuinka monipuolista työ tilitoimistossa voikaan olla.

Kuvia tapahtumasta tulee nähtäväksi osoitteessa https://tilihanke.fi/?page_id=56


OmaVerossa otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet marraskuussa

OmaVerossa otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet marraskuussa

Verohallinto ottaa marraskuussa 2018 käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. OmaVerossa otetaan käyttöön vain yksi valtuus: veroasioiden hoito.

Ottamalla käyttöön veroasioiden hoito -valtuuden yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen yrityksen tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan.

Valtuutuksia voi tehdä jo nyt Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa, mutta uudet valtuudet toimivat OmaVerossa vasta marraskuusta alkaen.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajille sekä maa- tai metsätalouden harjoittajille uusi Katso-valtuus

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajien tai maa- tai metsätaloudenharjoittajien asianhoitaja ei ota käyttöön Suomi.fi:ssä veroasioiden hoito -valtuutta, hänen on haettava uusi Katso-rooli OmaVerossa asiointiin.

Uusi Katso-rooli Henkilön ja yrittäjän OmaVero toimii marraskuusta 2018 lähtien vain OmaVerossa.

Henkilön ja yrittäjän OmaVero -rooli täytyy ottaa käyttöön esimerkiksi, jos:

 • asianhoitajan yhtiömuoto on jokin muu kuin osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai toiminimi (esimerkiksi yhdistys tai elinkeinoyhtymä).
 • valtuuttajalla ei ole käytössään sähköisiä tunnisteita (henkilökohtaisia pankkitunnuksia, HST-korttia tai mobiilivarmennetta).

Katsoa ja Suomi.fi-valtuuksia voi käyttää myös rinnakkain eli asianhoitaja voi ottaa käyttöönsä sekä veroasioiden hoito -valtuuden että Henkilön ja yrittäjän -Katso-roolin.

Jos liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai maa- tai metsätaloudenharjoittaja hoitaa itse veroasiansa OmaVerossa, hänen ei tarvitse hakea Suomi.fi-valtuutta ja hän voi jatkossakin kirjautua palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Myös yhtiöt voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuutusta

Osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden asianhoitajat voivat jatkaa asiointia OmaVerossa Katso-tunnisteella. Käyttäjiä suositellaan kuitenkin siirtymään mahdollisimman pian Suomi.fi-valtuuttamiseen, koska Katso-valtuuttaminen poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa.

Katso-rooleja myös karsitaan, joten OmaVerossa ei voi asioida enää marraskuusta lähtien tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja -rooleilla. Tällä hetkellä roolit ovat käytössä noin yhdellä prosentilla käyttäjistä.

Palvelussa käyvät vain seuraavat Katso-roolit:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero
 • henkilön ja yrittäjän OmaVero (käytössä vain elinkeinonharjoittajien puolesta asioivilla)

Huom. Yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset, ulkomaalaiset ja julkiset toimijat sekä niiden asianhoitajat eivät voi vielä ottaa käyttöön Suomi-valtuutta ja asiointi OmaVerossa jatkuu toistaiseksi Katso-tunnisteella.

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voi asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Yhtiön puolesta asiointi onnistuu OmaVerossa automaattisesti, jos asianhoitajalle on merkitty kaupparekisteriin tai YTJ:hin jokin seuraavista toimielinrooleista:

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • prokuristi
 • isännöitsijä
 • yhtiömies
 • selvitysmies

Edellä mainituilla toimielinrooleilla on mahdollista ilmoittaa tai muuttaa myös yrityksen tilinumero.

Yhtiön puolesta valtuuden voivat antaa:

 • toimitusjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden toimitusjohtajalta tai nimenkirjoitusoikeudelliselta

Yksityishenkilöt voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen

Yksityishenkilöt voivat valtuuttaa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa toisen yrityksen tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan. Kun valtuutetulle on myönnetty veroasioiden hoito -valtuus, hän voi täydentää OmaVerossa toisen henkilön puolesta esimerkiksi veroilmoituksen tietoja.

Valtuutetulla on käytössään kaikki valtuuttajan verotiedot. Hän voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuttajan tietoja ja hänellä on oikeus vastaanottaa esimerkiksi valtuuttajan verotusta koskevia kirjeitä ja päätöksiä.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Alaikäisen lapsen veroasioita voi hoitaa OmaVerossa marraskuusta 2018 lähtien. Valtuudet-palvelu tarkistaa automaattisesti väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Katso lisää:

https://www.suomi.fi/etusivu

Lähde: Verohallinto


Tietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019. 

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen. Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella. Tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella.

Tulorekisterin tavoitteet

Tulorekisterin perustamishanke on yksi maan nykyisen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnin alueella. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Tulorekisterille on asetettu useita erilaisia tavoitteita.

Työnantajan näkökulma

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.

Tällä hetkellä työnantajien pitää ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri aikatauluissa. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Jos myös täydentävät tiedot annetaan tulorekisteriin, tulorekisteri korvaa myös palkkatodistuksia ja muita selvityksiä, joita työnantajien pitää antaa esimerkiksi etuushakemuksen liitteeksi.

Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon järjestelmän ja tulorekisterin välille on rakennettu sähköinen yhteys, ja palkkatiedot voi ilmoittaa suoraan palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin ilman, että ilmoittajan tarvitsee siirtyä erilliseen tulorekisterin ilmoittamisen palveluun. Näin ilmoittamisen manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee.

Tulonsaajan näkökulma

Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan tai tietoja, joihin on saanut valtuutuksen. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka- ja etuustiedoistaan.

Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteet. Tällaista mahdollisuutta ei ennen tulorekisteriä ole ollut, vaan puutteet ovat käyneet ilmi esimerkiksi vasta seuraavana vuonna saapuvalta esitäytetyltä veroilmoitukselta, työeläkeotteelta tai muun viranomaisasioinnin yhteydessä.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat yksittäistä tulonsaajaa koskevia tulotietoja suoraan tulorekisteristä. Käyttäjät saavat tiedot siinä aikataulussa, jolla ne kyseisiä tietoja omassa päätöksenteossaan tarvitsevat. Tulorekisteristä välitetään vain ne tiedot, joihin kullakin tiedon käyttäjällä on oikeus.

Kansalaisen näkökulmasta tämä helpottaa asioiden hoitamista, koska omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä.

Tulonsaaja voi myös tilata tulorekisteristä omia tulotietojaan koskevan tulorekisteriotteen.

Tiedon käyttäjän näkökulma

Tulorekisteri automatisoi tulorekisterin tiedon käyttäjien prosesseja. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia muiden tiedon käyttäjien kanssa.

Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista tiedon käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä, vain jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädännön perusteella. Tulorekisteristä saa ajantasaiset tulotiedot, mikä mahdollistaa tiedon käyttäjien omien prosessien kehittämisen. Tulonsaajan ei tarvitse esimerkiksi itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä.

Tulorekisterin yleisenä tavoitteena on lisäksi tukea harmaan talouden torjuntaa. Tulorekisterin avulla puutteet ilmoitusten antamisessa on mahdollista todeta hyvin pian palkanmaksun jälkeen. Tietoja ei myöskään ole mahdollista enää jatkossa ilmoittaa vain jollekin viranomaiselle, koska saman ilmoituksen tietoja hyödyntävät kaikki tulorekisterin tiedon käyttäjät. Myös ilmoittamiseen liittyvät puutteet tulevat esille useiden tiedon käyttäjien prosesseissa, jolloin ne on mahdollista havaita ja niihin voidaan reagoida nykyistä tehokkaammin ja nopeammin.

Lähde: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

 

 

 

Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.